Wybór oferty na zapytanie ofertowe 1.4 POPW – Wzór na konkurencję

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ’’POLA’’ JAN KRZYSZCZAK informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego z dn. 22.09.2016 na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska.

 

logo_dotacje_ue