Fundusze UE – projekty

Aktualne projekty Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej “POLA”, współfinansowane z Funduszy Europejskich:

1) „Wzrost konkurencyjności F.P.H.U. „POLA” Jan Krzyszczak dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w F.P.H.U „POLA” Jan Krzyszczak, co w szczególności przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu wzrośnie konkurencyjność i przychody firmy oraz wzrosną umiejętności zarządzania wzornictwem wraz z uzyskaniem powtarzalności sprzedaży. Efektem realizacji projektu będzie również dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców, usprawnienie u uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym oraz rozwój eksportu.

Wartość projektu:   136 530,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  111 000,00 zł

Status projektu: Zakończony

 

2)  „Opracowanie znacząco ulepszonego chleba „Wygnanowskiego” z dodatkiem naturalnego złożonego preparatu polifenolowego oraz opracowanie znacząco ulepszonego procesu technologicznego jego produkcji”  w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie znacząco ulepszonego chleba „Wygnanowskiego” poprzez dodatek złożonego preparatu polifenolowego oraz procesu technologicznego jego produkcji. Najważniejszym rezultatem, który firma POLA planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu jest innowacja produktowa – znacząco ulepszony chleb „Wygnanowski” o właściwościach prozdrowotnych: przeciwutleniających, przeciwrodnikowych, antycholinesterazowych i przeciwnowotworowych oraz innowacja procesowa – proces technologiczny produkcji chleba z dodatkiem złożonego preparatu polifenolowego.

 

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie opracowany znacząco ulepszony chleb „Wygnanowski” z dodatkiem złożonego preparatu polifenolowego, przetestowany w warunkach laboratoryjnych oraz rzeczywistych przez użytkowników końcowych oraz zoptymalizowany.

 

Wartość projektu:  174 415,40 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 142 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  113 840,00 PLN

Status Projektu: W realizacji