Zapytanie ofertowe POPW, Działanie 1.2

W dniu dzisiejszym otworzyliśmy postępowanie ofertowe w projekcie, jaki nasza firma realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Zapraszamy zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią zapytania.

Niniejsze postępowanie toczy się w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.