Kierownictwo firmy

Karol Krzyszczak, Właściciel

Wyślij wiadomość

Syn założycieli firmy, zaangażowany w jej rozwój od 1999 roku. Posiada rzemieślnicze tytuły mistrzowskie w dziedzinie piekarstwa oraz mechaniki samochodowej. Należy do Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych w Lublinie oraz do Stowarzyszenia “Rzemiosło Przyszłości”. Przez ponad 10 lat pełnił funkcję Kierownika Piekarni i odpowiadał za nadzór nad technologią produkcji, zarządzanie personelem produkcyjnym i technicznym, zabezpieczenie zasobów technicznych, organizację zaopatrzenia, realizację bieżącej polityki sprzedaży oraz bezpośredni nadzór na firmowymi punktami handlowymi. Od pierwszego stycznia 2020 roku oficjalnie przejął prowadzenie rodzinnej firmy. Prowadzi działalność wspólnie z żoną, Moniką.

Monika Krzyszczak, Dyrektor

Zaangażowana od samego początku w działalność męża. Obecnie odpowiada za rozliczenia z kontrahentami, księgowość i sprawy kadrowo-płacowe. W chwilach wolnych od zajęć administracyjnych podtrzymuje rodzinne tradycje wykonując dekoracje cukiernicze i piekarnicze.