Rodzina

Jan Witold Krzyszczak

Właściciel i założyciel firmy, prowadzi własną działalność gospodarczą od 1981 roku, z wykształcenia technik młynarstwa, ma ponad 40-letnie doświadczenie w branży spożywczej i budowlano – instalacyjnej, posiada rzemieślniczy tytuł mistrzowski w zawodzie piekarz oraz monter instalacji wod-kan-gaz-co. Należy do Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych w Lublinie – przez dwie kadencje kierował pracami Zarządu jako Starszy Cechu. Jest członkiem Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP.

Barbara Krzyszczak

Żona właściciela i współwłaścicielka firmy, posiada rzemieślnicze tytuły mistrzowskie w zakresie piekarstwa, cukiernictwa i kucharstwa. Aktywnie działa na rzecz rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości, należy do Cechu Rzemiosł Spożywczych przy Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie (w latach 2005 -2014 pełniła funkcję Starszego Cechu, w obecnej kadencji władz jest członkiem Komisji Rewizyjnej). W 2011 roku zdobyła tytuł Piekarza Roku na Międzynarodowych Targach Chleba w Jaworze. W Piekarni “POLA” odpowiada za funkcjonowanie systemu jakości  ISO 9001 oraz procedury HACCP, kieruje także pracami nad projektami z Funduszy UE, do których przystępuje firma. Ponadto zajmuje się nawiązywaniem kontaktów z organizacjami branżowymi oraz innymi piekarniami i cukierniami, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Odtworzyła i wdrożyła do produkcji recepturę słynnego Chleba Żytniego “Wygnanowskiego” – najbardziej rozpoznawalnego produktu piekarni. Jest jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia Partnerstwo Producentów Cebularza Lubelskiego. W latach 2009-2013 kierowała z sukcesem pracami nad przygotowaniem wniosku rejestracyjnego do Komisji Europejskiej o przyznanie cebularzowi lubelskiemu Chronionego Oznaczenia Geograficznego.

Karol Krzyszczak

Syn właścicieli, od kilku lat pełni funkcję Kierownika Piekarni. Posiada tytuł mistrza piekarstwa oraz mechaniki samochodowej, należy do Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych w Lublinie oraz do Stowarzyszenia “Rzemiosło Przyszłości”. Odpowiada za logistykę zakładu, nadzór nad technologią produkcji oraz za opracowanie i realizację bieżącej polityki sprzedaży.