Kierownictwo firmy

Jan Witold Krzyszczak, Właściciel

Prowadzi własną działalność gospodarczą od 1981 roku, z wykształcenia technik młynarstwa, ma ponad 40-letnie doświadczenie w branży spożywczej i budowlano – instalacyjnej, posiada rzemieślniczy tytuł mistrzowski w zawodzie piekarz oraz monter instalacji wod-kan-gaz-co. Należy do Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych w Lublinie – przez dwie kadencje kierował pracami Zarządu jako Starszy Cechu. Jest członkiem Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP.

Barbara Krzyszczak, Dyrektor – Mistrz Piekarstwa i Cukiernictwa

Żona właściciela i współwłaścicielka firmy, posiada rzemieślnicze tytuły mistrzowskie w zakresie piekarstwa, cukiernictwa i kucharstwa. Aktywnie działa na rzecz rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości, należy do Cechu Rzemiosł Spożywczych przy Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie (w latach 2005 -2014 pełniła funkcję Starszego Cechu, w obecnej kadencji władz jest członkiem Komisji Rewizyjnej). W 2011 roku zdobyła tytuł Piekarza Roku na Międzynarodowych Targach Chleba w Jaworze. W Piekarni “POLA” odpowiada za funkcjonowanie systemu jakości  ISO 9001 oraz procedur HACCP, a także produkty certyfikowane. Ponadto do 2019 roku kierowała pracami nad projektami z Funduszy UE i NCBiR, do których przystępowała firma. Koordynuje do chwili obecnej kontakty z organizacjami branżowymi oraz innymi piekarniami i cukierniami, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Odtworzyła i wdrożyła do produkcji recepturę słynnego Chleba Żytniego “Wygnanowskiego” – najbardziej rozpoznawalnego produktu piekarni. Jest jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia Partnerstwo Producentów Cebularza Lubelskiego. W latach 2009-2013 kierowała z sukcesem pracami nad przygotowaniem wniosku rejestracyjnego do Komisji Europejskiej o przyznanie cebularzowi lubelskiemu Chronionego Oznaczenia Geograficznego.

Karol Krzyszczak, Kierownik Piekarni

Syn właścicieli, od kilku lat pełni funkcję Kierownika Piekarni. Posiada tytuł mistrza piekarstwa oraz mechaniki samochodowej, należy do Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych w Lublinie oraz do Stowarzyszenia “Rzemiosło Przyszłości”. Odpowiada za nadzór nad technologią produkcji, zarządzanie personelem produkcyjnym i technicznym, zabezpieczenie zasobów technicznych, organizację zaopatrzenia, realizację bieżącej polityki sprzedaży oraz bezpośredni nadzór na firmowymi punktami handlowymi.

Piotr Korzan, Pełnomocnik ds. Handlowych i Logistyki

Wcześniej był odpowiedzialny za rozwój dystrybucji produktów ekologicznych marki SYMBIO. Od połowy 2019 roku dołączył do grona osób kierujących działalnością Piekarni “POLA”. Odpowiada za rozwój sprzedaży we wszystkich kanałach, z wyjątkiem sklepów firmowych, marketing handlowy, wprowadzanie nowych produktów i usług, opracowanie i wdrożenie procedur logistycznych i jakościowych, w szczególności w zakresie produkcji certyfikowanej produkcji ekologicznej.