Kierownictwo firmy

Karol Krzyszczak, Właściciel

Syn założycieli firmy, zaangażowany w jej rozwój od 1999 roku. Posiada rzemieślnicze tytuły mistrzowskie w dziedzinie piekarstwa oraz mechaniki samochodowej. Należy do Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych w Lublinie oraz do Stowarzyszenia “Rzemiosło Przyszłości”. Przez ponad 10 lat pełnił funkcję Kierownika Piekarni i odpowiadał za nadzór nad technologią produkcji, zarządzanie personelem produkcyjnym i technicznym, zabezpieczenie zasobów technicznych, organizację zaopatrzenia, realizację bieżącej polityki sprzedaży oraz bezpośredni nadzór na firmowymi punktami handlowymi. Od pierwszego stycznia 2020 roku oficjalnie przejął prowadzenie rodzinnej firmy.

Piotr Korzan, Pełnomocnik ds. Handlowych i Logistyki

Wcześniej był odpowiedzialny za rozwój dystrybucji produktów ekologicznych marki SYMBIO. Od połowy 2019 roku dołączył do grona osób kierujących działalnością Piekarni “POLA”. Odpowiada za rozwój sprzedaży we wszystkich kanałach, z wyjątkiem sklepów firmowych, marketing handlowy, wprowadzanie nowych produktów i usług, opracowanie i wdrożenie procedur logistycznych i jakościowych, w szczególności w zakresie produkcji certyfikowanej produkcji ekologicznej.