Kierownictwo firmy

Karol Krzyszczak, Właściciel

Wyślij wiadomość do Karola

Syn założycieli firmy, zaangażowany w jej rozwój od 1999 roku. Posiada rzemieślnicze tytuły mistrzowskie w dziedzinie piekarstwa oraz mechaniki samochodowej. Należy do Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych w Lublinie oraz do Stowarzyszenia “Rzemiosło Przyszłości”. Przez ponad 10 lat pełnił funkcję Kierownika Piekarni i odpowiadał za nadzór nad technologią produkcji, zarządzanie personelem produkcyjnym i technicznym, zabezpieczenie zasobów technicznych, organizację zaopatrzenia, realizację bieżącej polityki sprzedaży oraz bezpośredni nadzór na firmowymi punktami handlowymi. Od pierwszego stycznia 2020 roku oficjalnie przejął prowadzenie rodzinnej firmy.

Piotr Korzan, Dyrektor ds. Handlowych

Wyślij wiadomość do Piotra

Pracuje w Piekarni “POLA” od 2019 roku. Odpowiada za rozwój relacji handlowych, logistykę dostaw oraz rozwój linii certyfikowanych produktów ekologicznych.