Projekt z działania 1.4 Wzór na konkurencję zakończony.

Zakończyliśmy realizację projektu „Wzrost konkurencyjności F.P.H.U. „POLA” Jan Krzyszczak dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.