POPW Działanie 1.2 – wybór najlepszej oferty

F.P.H.U. “POLA” Jan Krzyszczak niniejszym informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji usług doradczych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: LOOKING FORWARD JAROSŁAW BIELECKI

Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożenie ofert.