Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego POIR 2.3.2

W dniu 24.12.2015 dokonano rozstrzygnięcia w postępowaniu ofertowym z PO Inteligentny Rozwój, działanie 2.3.2, w ramach zapytanie ogłoszonego przez F.P.H.U. “POLA” w dniu 15.12.2015. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęło dwie ważne oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Kopia oficjalnego postanowienia w tej sprawie, wydanego na zakończenie oceny ofert, zostaje załączona do wglądu tutaj.