Otwarte zapytanie ofertowe POIR 2.3.2

F.P.H.U. “POLA” ogłasza otwarte zapytanie ofertowe w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II Osi priorytetowej” Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego produktu i opracowaniu procesu technologicznego (kod CPV- 73100000-3).

Zapraszamy do składania ofert. Termin upływa 22.12.2015 o godz. 24.00

Tutaj zamieszczono pełną dokumentację ofertową do pobrania – całość spakowana jako plik archiwum ZIP:

Kopia zapytanie ofertowego podpisanego przez Zamawiającego (PDF) oraz wersja w pliku MS Word (DOC), z edytowalnymi formularzami ofertowymi.